Hồ Chí Minh

Tân Tạo A, Bình Tân, HCM

Thời gian làm việc

T2- T7: 8:00h - 17:30h.

Miễn phí vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ khuyến mãi

Áp dụng sản phẩm PASINI' LOCK.

My Cart:
Tổng 0 ₫
 x 

Your shopping cart is empty!

Tổng 0 ₫

Mệnh giá:

Khóa móc dạng vỉ

Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 2)

Mã sản phẩm FVCCV2 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 2ỉ) Kích thước: 50mm* 60mm

Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 3)

Mã sản phẩm FVCCV3 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 3) Kích thước: 50mm* 60mm

Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 4)

Mã sản phẩm FVCCV4 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 4) Kích thước: 50mm* 60mm

Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 5)

Mã sản phẩm FVCCV5 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ chống cắt (bộ vỉ 5) Kích thước: 50mm* 60mm

Forus vỉ vuông (bộ vỉ 2)

Mã sản phẩm FVVV2 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ vuông (bộ vỉ 2) Kích thước: 50mm* 60mm

Forus vỉ vuông (bộ vỉ 3)

Mã sản phẩm FVVV3 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ vuông (bộ vỉ 3) Kích thước: 50mm* 60mm

Forus vỉ vuông (bộ vỉ 4)

Mã sản phẩm FVVV4 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ vuông (bộ vỉ 4) Kích thước: 50mm* 60mm

Forus vỉ vuông (bộ vỉ 5)

Mã sản phẩm FVVV5 Nhãn Hiệu: Pasini / Zani / Forus Loại Khóa: Forus vỉ vuông (bộ vỉ 5) Kích thước: 50mm* 60mm