Hồ Chí Minh

Tân Tạo A, Bình Tân, HCM

Thời gian làm việc

T2- T7: 8:00h - 17:30h.

Miễn phí vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ khuyến mãi

Áp dụng sản phẩm PASINI' LOCK.

My Cart:
Tổng 0 ₫
 x 

Your shopping cart is empty!

Tổng 0 ₫

Mệnh giá:

Thân khóa - Chốt cửa sắt

Cửa sắt kéo 9401TT

Mã sản phẩm: 9401TT Loại Khóa: Cửa sắt kéo (tim thau) Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Cửa sắt kéo 9401TN

Mã sản phẩm: 9401TN Loại Khóa: Cửa sắt kéo (tim nhôm) Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Cửa sắt Forus Vỉ Chìa 2 Rãnh

Mã sản phẩm: CSFVC2R Loại Khóa: Cửa sắt Forus Vỉ Chìa 2 Rãnh Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Thân 30mm

Mã sản phẩm: THAN30 Loại Khóa: Thân 30mm Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Thân 40mm Inox

Mã sản phẩm: THAN40INOX Loại Khóa: Thân 40mm Inox Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Thân 85x20

Mã sản phẩm: THAN85X20 Loại Khóa: Thân 85X20 Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Thân 85x30

Mã sản phẩm: THAN85X30 Loại Khóa: Thân 85X30 Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Thân 85x45

Mã sản phẩm: THAN85X45 Loại Khóa: Thân 85X45 Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20

Thân 85x50

Mã sản phẩm: THAN85X50 Loại Khóa: Thân 85X50 Đơn vị tính (ĐVT): Bộ Quy cách (Thùng): 20
Page 1 of 2